jan 182014
 

Zelfacceptatie

De eerste en belangrijkste taak waar een mens voor staat luidt Zelfacceptatie.

In mijn jarenlange therapeutische praktijk, maar ook in al mijn studies, ben ik nog niemand tegengekomen die niet problemen had met te aanvaarden wie hij of zij is.

Kijk in de wereldgeschiedenis rond en je zult er niemand aantreffen die niet op extreme wijze lijdt aan dit gebrek. Niemand ontkomt aan de test op het aanvaarden van eigen kenmerken en eigenschappen.

Hoe komt dat?
Mensen zijn polaire wezens. Iedereen heeft een zogenoemd lichte en donkere kant en tevens is iedereen gericht op een van die twee. Wie gericht is op de lichte kant heeft grote moeite met aanvaarden van de donkere en wie gericht is op de donkere kant heeft een grote schrik voor alles wat in het licht kan komen.

Waarom is zelfacceptatie zo belangrijk?
Zolang een mens nog gericht is op een van de twee polen is hij/zij niet heel. Niet heel wil zeggen: gebrekkig. En zolang dat gebrek aanhoudt activeert iemand compensatiemechanismen. Deze slurpen de vitale energie op. En daardoor ontstaan allerlei vormen van disfunctioneren.

De twee typen

Er zijn twee typen bij het niet accepteren:

  • Iemand wil een ander zijn.
  • Iemand wil niet een ander zijn, maar accepteert een aspect van het leven niet.

Type 1

Iemand anders willen zijn, komt het meest voor. Iemand vormt een beeld waarbij hij/zij zich lekker voelt. En probeert zich zoveel mogelijk als zodanig te presenteren en te gedragen. Dit wordt genoemd compensatie gedrag. Dat kost enorm veel energie en leidt op den duur naar verslaving en allerlei ziekten.

Hoe langer iemand een beeld nastreeft [“image opbouwt “] en dus niet zichzelf is, hoe groter de onvrede en de problemen worden. Eetstoornissen, psychische klachten en allerlei lichamelijke stoornissen zijn het gevolg. Dit op zijn beurt leidt weer tot een gedeeltelijk niet functioneren. Doordat de energie opgaat aan vermijdingsgedrag en agressief optreden.

Op den duur ontstaan dan werkgerelateerde problemen, financiele problemen, gezondheidsklachten, relationele problemen en allerlei andere vormen van psycho-sociaal disfunctioneren.

Over type2 en de mogelijkheden om tot zelfacceptatie te komen schrijf ik een volgend bericht.
zie Deel 2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)