feb 162014
 

Veroudering en de levenstaak

Veroudering is inherent aan het mens zijn: ieder mens wordt ouder. En ouder worden gaat gepaard met biologische processen met als kenmerk: minder functioneren. Kort gezegd “afsterven”. In de volksmond heet dat : “De ouderdom gaat gepaard met gebreken”.

Door het afnemen van de biologische functionaliteit vermindert tevens het psycho-sociaal functioneren van de mens met het klimmen van de jaren.

Wie zich bezighoudt met de levenstaak zal dus ook de veroudering een functionele plaats moeten geven in het geheel.

De basis van veroudering is zoals gezegd biologisch, anders gezegd: lichamelijk. Tot voor kort was het een raadsel wat het kenmerk van de biologische processen onder de veroudering inhouden.

Dat is ook te begrijpen, want pas redelijk recent wordt de levensverwachting van de mens niet meer in eerste instantie bepaald door omgevingsfactoren, maar door zijn eigen psycho-biologische opmaak.

Eenvoudiger gezegd: Tot voor kort werd de levensverwachting bepaald door epidemieen en oorlogen. Zoals het momenteel nog in Afrika is bij voorbeeld. De mens kreeg de kans niet om oud te worden, om het zo maar eens te zeggen. In de westerse wereld veranderde dat in feite ook pas na de tweede wereldoorlog. In de wetenschap heet dat: de omgevingsmortaliteit is vervangen door de verouderingsmortaliteit. In de westerse wereld is deze toestand compleet sinds 1980.

In de westerse wereld zijn hygiene en voedselkwaliteit de belangrijkste factoren die tot deze switch van omgeving naar veroudering hebben geleid naast de manier waarop conflicten worden opgelost: niet door oorlog, maar door overleg.

Deze twee bronnen van sterfte [ ziekte en oorlog ] laten zien dat ouder worden wordt veroorzaakt door zowel psychische [“oorlog”] als fysieke [ “ziekte “] factoren. Wie verouderingsproblemen wil aanpakken heeft dus een aanpak nodig die zowel psychisch als fysiek gefundeerd is.

Een overkoepelend begrip voor deze twee polen luidt energetisch. Een uitgewerkt theoretisch kader kan gevonden worden in de door mij ontwikkelde Energetische astrologie

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)