sep 292013
 

LEVENFASEN Algemeen

, deel 1

Al sinds de oertijd is de mens zich bewust van het feit dat
het aardse bestaan in fasen verloopt. Veel pogingen zijn
ondernomen om die fasen te benoemen. Ook de moderne
wetensschap heeft verschillende voorstellen opgeleverd. Geen
echter is zo afgerond als de 12 fasen die worden aangeduid
door de Westerse astrologie.

uit Dr. Martin Boot Astrologie als levenshulp

ROMANS

De moderne psychologie werd na het midden van de vorige eeuw geboren. Voor die t|d hielden met name roman schr|vers zich bezig met het innerl|k leven van de mens. Er bestaan 2 soorten romans die zich speciaal met dit onderwerp bezighouden, de zgn ontwikkelingsroman en de zgn psychologische roman.

Beroemde voorbeelden van beide zijn: de serie over Wilhelm Meister die Goethe schreef en Madame Bovary van Flaubert. Deze romans zijn vooral gericht op het leven vanaf de adolescentie en beschrijven zodoende vooral de fase van de jonge volwassenheid. De wortels van de psychologische en ontwikkelingsroman liggen echter veel verder terug.

In de Aeneis van Vergilius uit de romeinse oudheid ziet men al de eerste sporen, zeker wanneer men dit epos vergelijkt met de Odyssee van Homerus, die veel meer op uiterl|k en avontuur is gericht. Blijven we bij de Duitse literatuur dan zien we in de t|d van de troubadours mensen als Gottfried von StraBburg, Wolfram von Eschenbach en Hartmann von Aue die aan de hel denverhalen omtrent Tristan, Parcifal en “der arme Heinrich” een psychologische dimensie meegeven. De echte ontwikkeling van
de psychologische roman begint echter bij Rousseau met de Nouvelle Heloise en in Engeland met de stroming van het zgn sensualisme.

In deze stromingen gaat men uit van een direkt logisch verband van oorzaak en gevolg tussen het uiterlijk en het innerlijk leven. Ook Goethes romans staan in die traditie. Pas in de romantiek komen de zgn Nachtseiten der Natur aan de orde als sturende krachten in het leven van de menselijke ziel.

De eerste geniale schrijver in dit genre is Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Een top in de ontwikkeling is Dostojewsky. Met Siegmund Freud zijn we dan op de grens tussen wetenschap en literatuur aangekomen.

De gedachten van Freud hebben een buitengewoon sterke invloed gehad op de ontwikkeling van de psychologische roman. Een uitwerking van dit onderwerp zou echter buiten het kader voeren van dit artikel over de levensfasen van de mens.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)