sep 292014
 

Bewustwording en het verstarde kind

Het centrale onderwerp voor het leven op aarde luidt bewustwording. En bewustwording betekent in de dagelijkse praktijk tot inzicht komen dat het leven wordt bepaald door de signalen van de ziel.

De signalen van de ziel kunnen niet worden gevat door wat we leren op school, niet de lagere school, maar evenmin de universiteit. Zelfs niet door wat we oppikken van onze ouders.

Ouders

Ouders hebben een extreem belangrijke functie bij het bewustwordingsproces. Iedereen vormt namelijk een beeld van zichzelf en destilleert dat in eerste instantie uit de interactie met de ouders. Let op, het gaat om een beeld. Dat wil zeggen: het gaat niet om de werkelijkheid.

Dit beeld zet zich vast in het bewustzijn en het wordt gevormd, zoals Freud ontdekte, voor het vierde levensjaar.

Velen houden dit beeld standvastig en krampachtig in stand uit angst voor afwijzing, uit angst er niet [ meer] bij te horen. Dit vastgevroren beeld noem ik het verstarde kind.

Het verstarde kind

In de psychotherapeutische literatuur wordt wat ik hier aanduid ook wel de oudertapes genoemd. Het vormt de hoeksteen van het bewustwordingsproces, wat we nu kunnen definieren als: het ontmaskeren en ongedaan maken van de oudertapes. Lukt dat dan is de blokkade verdwenen die de signalen van de ziel verhinderen door te komen. En kan iemand gaan ontdekken wie hij/zij is. Want dat geven de signalen van de ziel aan die nu kunnen doorkomen.

De horoscoop geeft heldere aanduidingen over de inhoud van het verstarde kind. Ik heb die aanduidingen geschetst in de 7e druk van Van Ram tot Vissen. Verkrijgbaar onder deze link.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)