admin

jun 122016
 

Doorgangsfasen

De levenstaak kent meer dan een aspect. Het algemeen aspect is de levenstaak in het groot gezien. Deze blijft het leven lang gelijk. Er is echter ook een leeftijdgebonden aspect aan de levenstaak.

De fijne verdeling daarvan loopt in cycli van 7 jaar. Na iedere 7 jaar volgt een nieuw aspect aan de taak, een nieuwe subtaak.

Daarnaast is er een grotere verdeling. Deze wordt waargenomen als “levenscrises”. Crisis in de ware zin’ van het woord: een nieuw inzicht dat leidt tot meer bewustzijn en een stap vooruit in de uitvoering van de levenstaak. Ik noem dit aspect doorgangsfasen.

Of: een weigeren om voort te gaan. Ieder mens heeft in deze doorgangsfasen en alleen hier de beschikking over de vrije wil. Dat wil zeggen: doorgaan of weigeren.

Doorgaan heeft tot gevolg: een meer vervuld leven; weigeren een minder vervuld leven. Deze gevolgen staat de mens niet vrij ter beschikking. Dat wil zeggen: iemand kan rustig weigeren, maar kan niet weigeren en als beloning een beter of meer vervuld leven eisen.

De doorgangsfasen spelen zich bij iedereen af in de volgende levensjaren bij een leven tot 90 jaar.

 1. 18 – 21
 2. 35 – 42
 3. 56 – 63
 4. 77 – 84

In een volgend bericht ga ik wat uitgebreider en meer inhoudelijk in op deze doorgangsfasen.

mrt 132016
 

Levenstaak en astrologie

Een zeer rijke bron waaruit iemand zijn taak kan achterhalen is de Geboortehoroscoop. De meer gevorderde uitwerking maakt daarbij gebruik van de 3 basistaken die iedereen tegenwoordig te vervullen heeft. Namelijk:

 1. Leren voelen.
 2. Leren zien.
 3. Leren zijn.

Daarbij zijn per persoon verschillende accenten waarneembaar. Die zijn te onderkenmnen aan de volgende symptomen: Ik geef ze summier aan per taak

 1. Streven naar een goed gevoel en een slecht gevoel afwijzen, c.q. opvatten als het teken dat ik zelf verkeerd of slecht ben. of anders: alles wat ik bedenk en concludeer formuleren als “ik heb het gevoel dat …”. Of chronische zenuwpijn. of: status belangrijker dan liefde. Fobieen.
 2. Niets doen zonder bewijs van de juistheid ervan. Of: een hoge waardering voor alles wat “wetenschappelijk verantwoord” is. Extreme gevoelens van onveiligheid. Oogklachten. Afkeer van intuitie of alles wat irrationeel is, intuitie noemen. Ziekten in verband met bewegen. Zelftwijfel. Cynisme. Anorexia.
 3. Grote moeite met zelfacceptatie. Altijd willen winnen. Niet tegen ongelijk kunnen. Geen advies willen en kunnen vragen. Alle vormen van orthodoxie. Zelfmoord. Reuma. Depressiviteit en hartklachten.

De astrologische bronnen op energetisch gebied zijn:

 1. Sirius met de erbij behorende sterrenbeelden en planeten die als doorgeefluik dienen.
 2. De Plejaden met de erbij behorende sterrenbeelden en planeten die als doorgeefluik dienen.
 3. De Grote Beer met de erbij behorende sterrenbeelden en planeten die als doorgeefluik dienen.
nov 092014
 

Wat is de taak van menszijn?

Harmonie door conflict

Als iets een kenmerk is van de mensheid in de lange geschiedenis is het eeuwig voortduren van conflicten. Het meest opvallende kenmerk van menszijn is dus leven in conflict.

Maar wat is de zin daarvan? Een antwoord op die vraag vereist eerst een nieuwe: Wat is de kern van het conflict? De overbrugging van hoog en laag, de hogere en lagere principes. Andere woorden hiervoor luiden: dualiteit, polariteit. Het gaat dus om de beide polen die zich steeds aan ons bewustzijn voordoen.

En daarbij is het niet de taak om een van de polen uit te schakelen, maar om harmonie te vinden tussen beide polen.

De mens denkt graag in de polen lichaam en geest of persoonlijkheid en ziel. Wie in de polarteit gevangen blijft zal bij voorbeeld denken: het lichaam is maar niets, alleen de geest telt. Konden we het lichaam maar wegdoen. Of: de boze mens zit gevangen in zijn ego [ lees persoonlijkheid ] en je hoeft nu alleen nog maar je ego weg te kieperen of die verderfelijke persoonlijkheid aan de wilgen te hangen om in het eeuwige paradijs van verlichting en de geest te belanden.

En dat is dus de foute redenering: de redenering van de mens die nog in het conflict gevangen is.

De taak is: vindt de juiste plaats van persoon en ziel, van lichaam en geest. Breng ze in harmonie en dat levert op: schoonheid, creativiteit, als uiting van de ultieme synthese.

Dat is de eerste taak van de mensheid en iedere mens afzonderlijk. Het geheim van de worsteling die in ieder leven opnieuw plaatsvindt.

okt 052014
 

Leven kun je leren

Het hele leven op aarde is een grote leerschool en wat je daar leert is hoe het leven in elkaar zit. Iedereen leert vanaf het eigen uitgangspunt, maar staat er niet perse alleen voor. Al moet iedereen het wel zelf doen. Een mooie inleiding in deze leerschool is het boek:

Leven kun je leren.

van dr. Martin Boot: ISBN 90-72549-26-3, 255 pagina’s, Uitg Ruitenberg Boek, Hoevelaken, 1991

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en gesprekken wordt duidelijk waar mensen mee zitten als het gaat over onderwerpen als verantwoordelijkheid, werk, ouders en kinderen, de juiste partner, goed en kwaad, vrijheid, veiligheid, angst, liefde, seksualiteit, huwelijk, de zin van het leven, geborgenheid.

Door de helderheid die ontstaat in de gesprekken krijgt de lezer houvast om verder te gaan. Een boek over mensen van onze tijd, een boek voor mensen die uit het leven meer willen halen dan de buitenkant te bieden heeft.

Het boek legt op heldere wijze uit hoe je jezelf serieus kunt nemen en toch plezier hebben in het leven.

Voor meer informatie ga naar Leven kun je leren

sep 292014
 

Bewustwording en het verstarde kind

Het centrale onderwerp voor het leven op aarde luidt bewustwording. En bewustwording betekent in de dagelijkse praktijk tot inzicht komen dat het leven wordt bepaald door de signalen van de ziel.

De signalen van de ziel kunnen niet worden gevat door wat we leren op school, niet de lagere school, maar evenmin de universiteit. Zelfs niet door wat we oppikken van onze ouders.

Ouders

Ouders hebben een extreem belangrijke functie bij het bewustwordingsproces. Iedereen vormt namelijk een beeld van zichzelf en destilleert dat in eerste instantie uit de interactie met de ouders. Let op, het gaat om een beeld. Dat wil zeggen: het gaat niet om de werkelijkheid.

Dit beeld zet zich vast in het bewustzijn en het wordt gevormd, zoals Freud ontdekte, voor het vierde levensjaar.

Velen houden dit beeld standvastig en krampachtig in stand uit angst voor afwijzing, uit angst er niet [ meer] bij te horen. Dit vastgevroren beeld noem ik het verstarde kind.

Het verstarde kind

In de psychotherapeutische literatuur wordt wat ik hier aanduid ook wel de oudertapes genoemd. Het vormt de hoeksteen van het bewustwordingsproces, wat we nu kunnen definieren als: het ontmaskeren en ongedaan maken van de oudertapes. Lukt dat dan is de blokkade verdwenen die de signalen van de ziel verhinderen door te komen. En kan iemand gaan ontdekken wie hij/zij is. Want dat geven de signalen van de ziel aan die nu kunnen doorkomen.

De horoscoop geeft heldere aanduidingen over de inhoud van het verstarde kind. Ik heb die aanduidingen geschetst in de 7e druk van Van Ram tot Vissen. Verkrijgbaar onder deze link.

jun 222014
 

Zelfacceptatie, deel 2

Type 2.

In mijn vorige bericht over zelfacceptatie maakte ik onderscheid tussen 2 typen van niet acceptatie:

Type 1: Ik wil een ander zijn
Type 2: Ik ben perfect in orde, maar accepteer een aspect van het leven niet.

Onlangs kreeg ik het volgende e-mail bericht:

Sent: Monday, June 2, 2014 3:01 PM
To: mail @ astroboot.com

Hallo, graag zou ik eens willen weten of mijn mars vierkant zon er altijd voor heeft (en nog steeds) gezorgd dat ik heel snel kwaad/agressief word. Kan dit of dienen er nog andere invloeden te zijn in de horoscoop?hopelijk kunt u me hierover inlichten.bij voorbaat dank

De boodschap hier luidt:

Ik ben pefect in orde, maar iets buiten mijzelf zorgt er steeds voor dat ik niet ben wie ik eigenlijk ben. Dat daar buiten mezelf zorgt er steeds voor dat ik kwaad word. En als dit ene de oorzaak niet is, geef me dan nog een reeks andere zaken buiten mezelf aan die daarvoor zorgen.

Hoe kan ik dit bericht zo lezen?

De briefschrijver zegt niet: Ik heb mezelf niet in de hand als het om agressie gaat. Nee, er ligt iets vast buiten mezelf dat mij daar steeds toe dwingt. Immers, horoscoopstanden liggen vast en kunnen niet meer veranderd worden.

Dit nu is typisch de uiting van iemand die zichzelf prima in orde vindt, maar een deel van het leven niet accepteeert. Agressie is namelijk een vitaal onderdeel van het leven zelf en ieder mens moet daarmee goed leren omgaan.

Dit is zelfs een van de belangrijkste levenstaken voor de niet bewuste of laag bewust mens.

Type 2 kan zeer ernstige vormen aannemen zoals moge blijken uit een tweede bericht:

From: xxx
Sent: Tuesday, June 17, 2014 5:29 PM
To: AstroBoot

Geachte heer Boot,

– sinds een aantal jaren heeft er een grote spirituele ontwikkeling bij mij plaatsgevonden, waarbij ik sinds ruim een jaar uit ben gekomen op een totale helderheid van de eenheid van alle dingen, het non-duale aspect van ons bestaan. Dit geeft me veel helderheid en steun en rust, ook in deze turbulente tijden van het afgelopen half jaar.

– Ik zou heel graag vanuit mijn hart en mijn (volle) potentie willen leven en werk willen doen, gebruik makend van de capaciteiten die ik ervaar te hebben (zeer intuïtief heldervoelend / helderwetend), empatisch (vanzelfsprekend vanuit mijn volle overtuigingen dat we allemaal één zijn), intelligent, doortastend, toegewijd, krachtig en communicatief sterk). Nu ligt mijn vraag vooral op dat punt: hoe!? Ik zou zelf niet weten hoe mijn talenten in een vorm te gieten die ook werkelijk praktisch is.

Wie nuchter kijkt ziet hier een reeks opmerkingen die zo van een commerciele astrologie-site gehaald kunnen zijn. De persoon in kwestie is patient en heeft extreem ernstige klachten. In dit bericht wordt dat maar op een punt duidelijk:

Ik ben zo extreem bijzonder en ga bijzondere dingen doen, maar weet niet hoe. En inderdaad: dat kan niet: iemand die over al die bijzondere eigenschappen beschikt weet namelijk wel hoe. Dat wil dus zeggen dat de bijzondere eigenschappen omkeringen zijn van vitale energie.

Anders gezegd van onderdrukte agressie.

Deze persoon wijst nog veel vehementer dan de eerste het vitale gebied van agressie af.

Conclusie

De eerste levenstaak van de mens die op de drempel van bewustworden staat luidt: accepteer jezelf en maak een eenheid van de polariteit. Niet door een van de polen te ontkennen, maar door ze allebei te laten functioneren. Daardoor ontstaat vitaliteit. Daardoor ontstaat op het leven gerichte actie.

Wie de polariteit ontkracht door de ontkenning van een van de twee komt terecht de toestand van: “Ik wil wel, maar ik weet niet hoe.” In het meest ernstige geval leidt dit tot wat genoemd wordt manische depressie.

Wie verder wil gaan in de praktijk wijs ik tot slot op Lessen in zelfacceptatie.

mei 262014
 

Faalangst

Velen zijn bang om fouten te maken en dan met name daarbij gezien te worden door anderen. Wat zullen de buren wel niet zeggen als ze me zo zien?

Dit zijn belangrijke factoren op de weg naar bewustworden. Het zijn belangrijke factoren voor wie zijn levenstaak serieus gaat nemen of ontdekken. Dat komt door het volgende:

Wie bewust is heeft een visie over het leven dat zich nu afspeelt. Deze visie creeert het lopende leven. Daartoe is een helder contact met de ziel noodzakelijk. En om dat te bereiken is heel wat werk vereist. Kort gezegd komt het op het volgende neer:

1: Zoek uit wat je persoonlijke problemen zijn. Doe dat via introspectie en voor wie daartoe geschikt is gebruik de . Verwerk de problemen en ruim ze op.
2: Daardoor ontstaat een gevoeligheid voor de nieuwe energetische impulsen die de mensheid en haar ontwikkeling betreffen.
3: Leer onderwijl dienen zonder persoonlijke ambitie. Dit is zo ongeveer het moeilijkste voor iedereen op dit moment. Dus maak korte metten met persoonlijke ambitie en de hang tot en liefde voor macht.
4: Compleet afzien van de angst om fouten te maken of je te laten leiden door de mening, c.q. goed- of afkeuring van anderen.

Dit kan alleen door steeds het contact met de ziel of de innerlijke kern te zoeken en in stand te houden. Dat wil zeggen door eerlijkheid en innnerlijke concentratie.

feb 162014
 

Veroudering en de levenstaak

Veroudering is inherent aan het mens zijn: ieder mens wordt ouder. En ouder worden gaat gepaard met biologische processen met als kenmerk: minder functioneren. Kort gezegd “afsterven”. In de volksmond heet dat : “De ouderdom gaat gepaard met gebreken”.

Door het afnemen van de biologische functionaliteit vermindert tevens het psycho-sociaal functioneren van de mens met het klimmen van de jaren.

Wie zich bezighoudt met de levenstaak zal dus ook de veroudering een functionele plaats moeten geven in het geheel.

De basis van veroudering is zoals gezegd biologisch, anders gezegd: lichamelijk. Tot voor kort was het een raadsel wat het kenmerk van de biologische processen onder de veroudering inhouden.

Dat is ook te begrijpen, want pas redelijk recent wordt de levensverwachting van de mens niet meer in eerste instantie bepaald door omgevingsfactoren, maar door zijn eigen psycho-biologische opmaak.

Eenvoudiger gezegd: Tot voor kort werd de levensverwachting bepaald door epidemieen en oorlogen. Zoals het momenteel nog in Afrika is bij voorbeeld. De mens kreeg de kans niet om oud te worden, om het zo maar eens te zeggen. In de westerse wereld veranderde dat in feite ook pas na de tweede wereldoorlog. In de wetenschap heet dat: de omgevingsmortaliteit is vervangen door de verouderingsmortaliteit. In de westerse wereld is deze toestand compleet sinds 1980.

In de westerse wereld zijn hygiene en voedselkwaliteit de belangrijkste factoren die tot deze switch van omgeving naar veroudering hebben geleid naast de manier waarop conflicten worden opgelost: niet door oorlog, maar door overleg.

Deze twee bronnen van sterfte [ ziekte en oorlog ] laten zien dat ouder worden wordt veroorzaakt door zowel psychische [“oorlog”] als fysieke [ “ziekte “] factoren. Wie verouderingsproblemen wil aanpakken heeft dus een aanpak nodig die zowel psychisch als fysiek gefundeerd is.

Een overkoepelend begrip voor deze twee polen luidt energetisch. Een uitgewerkt theoretisch kader kan gevonden worden in de door mij ontwikkelde Energetische astrologie

jan 182014
 

Zelfacceptatie

De eerste en belangrijkste taak waar een mens voor staat luidt Zelfacceptatie.

In mijn jarenlange therapeutische praktijk, maar ook in al mijn studies, ben ik nog niemand tegengekomen die niet problemen had met te aanvaarden wie hij of zij is.

Kijk in de wereldgeschiedenis rond en je zult er niemand aantreffen die niet op extreme wijze lijdt aan dit gebrek. Niemand ontkomt aan de test op het aanvaarden van eigen kenmerken en eigenschappen.

Hoe komt dat?
Mensen zijn polaire wezens. Iedereen heeft een zogenoemd lichte en donkere kant en tevens is iedereen gericht op een van die twee. Wie gericht is op de lichte kant heeft grote moeite met aanvaarden van de donkere en wie gericht is op de donkere kant heeft een grote schrik voor alles wat in het licht kan komen.

Waarom is zelfacceptatie zo belangrijk?
Zolang een mens nog gericht is op een van de twee polen is hij/zij niet heel. Niet heel wil zeggen: gebrekkig. En zolang dat gebrek aanhoudt activeert iemand compensatiemechanismen. Deze slurpen de vitale energie op. En daardoor ontstaan allerlei vormen van disfunctioneren.

De twee typen

Er zijn twee typen bij het niet accepteren:

 • Iemand wil een ander zijn.
 • Iemand wil niet een ander zijn, maar accepteert een aspect van het leven niet.

Type 1

Iemand anders willen zijn, komt het meest voor. Iemand vormt een beeld waarbij hij/zij zich lekker voelt. En probeert zich zoveel mogelijk als zodanig te presenteren en te gedragen. Dit wordt genoemd compensatie gedrag. Dat kost enorm veel energie en leidt op den duur naar verslaving en allerlei ziekten.

Hoe langer iemand een beeld nastreeft [“image opbouwt “] en dus niet zichzelf is, hoe groter de onvrede en de problemen worden. Eetstoornissen, psychische klachten en allerlei lichamelijke stoornissen zijn het gevolg. Dit op zijn beurt leidt weer tot een gedeeltelijk niet functioneren. Doordat de energie opgaat aan vermijdingsgedrag en agressief optreden.

Op den duur ontstaan dan werkgerelateerde problemen, financiele problemen, gezondheidsklachten, relationele problemen en allerlei andere vormen van psycho-sociaal disfunctioneren.

Over type2 en de mogelijkheden om tot zelfacceptatie te komen schrijf ik een volgend bericht.
zie Deel 2

dec 152013
 

Actuele Taak

In dit rapport beschrijf ik wat u het komend jaar te doen heeft op de twee belangrijke gebieden van het leven: Namelijk: Algemeen: de lopende ontwikkelingen in uw groeiproces.

 1. Dit gedeelte beschijft de structurele kant van uw leven en ontwikkelingen het komend jaard. Het gaat daarbij om uw geschiedenis, uw plaats in de maatschappij en de verhoudingtussen uw persoonlijk, maatschappelijk en relationeel leven.
 2. Charisma en spetterende ontwikkelingen

  Het eerste deel van dit rapport beschreef de structurele kant van uw leven zoals die in de horoscoop wordt aangegeven. Dit gedeelte beschrijft de kant waar de meest spectaculaire kansen liggen en waar waarschijnlijk ook uw grootste verzet ligt, tenminste zolang u nog niet weet dat het leven een
  aaneenschakeling van veranderingen is en u nog de algemene theorie aanhangt die mensen eigen is: dat is dat het hoogste ideaal is een uitzichtsloos, volkomen voorspelbaar leven, genoemd rust en lekker bezig zijn. [ met je tijd verspillen aan zinloze activiteiten.] Uw hele leven lang geeft uw innerlijk u prikkels om uzelf te bevrijden van de innerlijke ballast. Hoe en waar dat dit jaar gebeurt beschrijf ik hier.

U bestelt veilig via PayPal als volgt:

U volgt deze link en bestelt daar de Esoterische Jaarhoroscoop

Reacties

From: ….

To: Dr Martin Boot
Sent: Friday, November 08, 2013 10:25 AM
Subject: Re: My Contact Form

Geachte heer Boot,

U was zo vriendelijk mij Uw boek Leven kun je Leren cadeau te doen. Ik wil U graag laten weten dat ik het een leerzaam interessant vind, eigenlijk een soort gids. Ik zal het nadat ik het uitgelezen heb, aan een vriendin van mij doorgeven, die nog nooit van U had gehoord en aan wie ik veel over mijn door U gemaakte horoscopen heb verteld. Kennis delen maakt deel uit van ons geluksgevoel niet waar. De horoscopen zijn iedere keer weer zo treffend en verbazingwekkend knap door U uitgewerkt en geformuleerd.

Ik zie dan ook graag nog uit naar de ontvangst van de Jaarhoroscoop van de heer Erik Reep, geboren op 31 januari 1951 om 12.55 uur te Bandjarmasin, Kalimantan, Indonesie, aangevraagd op 31 oktober j.l.

Bij voorbaat weer mijn hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,